• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
1682 195/2557 2018-07-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
1316 109/2557 2018-07-11 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
905 1040/2556 2018-07-05 คำสั่ง การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานทีราชการ
904 1040/2556 2018-07-05 คำสั่ง การจัดเวฃ-ยามรักษาการณ์ประจำสถาที่ราชการ
856 1245/2556 2018-07-05 คำสั่ง การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
853 1246/2556 2018-07-05 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
780 1428/2556 2018-07-05 คำสั่ง การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ (ปรับปรุง)
777 1430/2556 2018-07-05 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
763 1447/2556 2018-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งเวรยามบริการรักษาความปลอดภัย
698 535/2556 2018-07-04 คำสั่ง การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
649 1573/2556 2018-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งยามบริการรักษาความปลอดภัย
480 248/2556 2018-06-29 คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาการประจำสถานที่ราชการ
479 73/2556 2018-06-29 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับยนต์
477 349/2556 2018-06-29 คำสั่ง ตั้งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
441 ศธ0636.09/อศจ.สน/106 2018-06-29 หนังสือราชการภายนอก ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ "งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร" ประจำปี 2556
427 423/2556 2018-06-29 คำสั่ง แต่งตั้งครูเพื่อดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงประจำภาคเรียนที่ 1/2556
390 147/2556 2018-06-29 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
385 148/2556 2018-06-28 คำสั่ง การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
184 - 2013-08-21 หนังสือราชการภายใน รายงาน ope houe เจ๊ยบ
161 ศธ0604/98 2012-04-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลข่าวสารที่สถานศึกษาควรทราบ งานสารบรรณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ