• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
7958 1709/2560 2018-09-12 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
7908 1485/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
7906 1484/2560 2018-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
7905 1483/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรชาย
7903 1482/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรหญิง
7815 302/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรหญิง
7814 917/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ
7813 301/2560 2018-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
7812 916/2560 2018-09-11 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถ
7810 915/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรหญิง
7801 914/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรชาย
7800 914/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรชาย
7798 300/2560 2018-09-11 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
7701 2947/2559 2018-08-22 คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรเดินทางไปราชการ

6988 2163/2558 2018-08-08 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวร - ยาม
6987 2162/2558 2018-08-08 คำสั่ง แต่งตั้งเวรพนักงานขับรถยนต์
6986 2161/2558 2018-08-08 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
6857 2813/2558 2018-08-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่พนักานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
6728 2026/2558 2018-08-07 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย
6672 2029/2558 2018-08-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทางการศึกาาดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ